Kritieke Massa in Netwerken: deel 2 Praktijk en Rollen

• 2.1 Netwerk Focus en Rollen

– Visie en Groei: Een groep die energie creëert door een duidelijke focus maakt het gemakkelijker om de leden bij elkaar te houden, vergaderingen te organiseren en middelen te continueren (Kilduff en Tsai, 2003). Dobson’s onderzoek (2001) toont de wijsheid van het handhaven van een smalle focus op een enkel doel. Groepen die op een enkel doel focussen zijn veel succesvoller dan groepen die veel doelen nastreven. Collectieve focus komt tot stand door doelgericht te zijn en samen aanpassingen door te voeren richting het beoogde doel.

– Mobiliserend Kader: ‘Inkaderen is wat er gebeurt in kleine informele groepen die sociale verandering willen bevorderen. De deelnemers proberen om anderen rondom een mobiliserende kader te krijgen door middel van voorbeelden en beweegredenen die de beweging legitimeren. Als zij overtuigd zijn, passen ze hun visie op relevante problemen en gebeurtenissen aan, zodat ze passen bij het mobiliserende kader’ (Dobson, C., 2001).

“Kritieke Massa in Netwerken: deel 2 Praktijk en Rollen” verder lezen

Kritieke Massa In Netwerken: deel 3 Case-studies

Case-studies Occupy Wallstreet en the EZLN

Case 1: Occupy Wallstreet

gesteund door EZLN

Focus
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Occupy_movement_protest_locations)

Maanden voor de Occupy Wallstreet-beweging, begon op 15 mei 2010 de Spaanse Movimiento 15-M met het organiseren van demonstraties tegen de economische crises, vlak voor de lokale en regionale verkiezingen van 22 mei. Het plan was om op 15 oktober in vele landen demonstraties te houden (met als doel een wereldwijde beweging op gang te brengen).

2011

(https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Occupy_Wall_Street)
Organisatoren:
• 13 juli – Adbusters dringt aan op een vreedzame demonstratie voor Occupy Wall Street (OWS).

Kennisdelers:
• 2 augustus – New Yorkers Against Budget Cuts roept op 2 augustus samen met een andere groep op tot een ‘algemene vergadering’ met als doel een strategie uit te zetten voor OWS. Deze twee groepen verzamelen zich in werkgroepen om de OWS te starten op 17 september.

Verkopers:
• 23 augustus – De hacktivist groep Anonymous moedigt haar volgelingen aan om deel te nemen aan het protest.

“Kritieke Massa In Netwerken: deel 3 Case-studies” verder lezen

Kritieke Massa in Netwerken: deel 4 Referenties

Referenties
Allee, V. (2008). Value Network Analysis and Value Conversion of Tangible and Intangible Assets. Journal of Intellectual Capital, 9, 5-24.

Allison, J. (2010) Broken Hearts and New Creations, Continuum.

Borgatti, S. and Cross, R. (2003). A Relational View of Information Seeking and Learning in Social Networks. In: Management Science, 49, 4:432-445.

Burt, R. (2004). Structural Holes and Good Ideas. In: The American Journal of Sociology, 100, 2, 349-399.
Burt, R. (2005). Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. Oxford University Press, New York.

Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. ISBN-13: 978-0-7456-6284-8
Castells, M. (2001). The Power of Identity. ISBN 1-55786-873-5.

Center for Creative Leadership (2014). Networks: How Collective Leadership Really Works. http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/networksHowCollective.pdf

Chesbrough H. (2003). Open innovation; The New Imperative for Creating and Profiting.
Chesborough, H. (2006). Open Innovation: Researching a New Paradigm, from Technology. Harvard Business School Press, Cambridge.

Christensen, C., Baumann, H., Ruggles, R., & Sadtler, T. (2006). Disruptive Innovation for Social Change. Harvard Business Review, 84(12): 94-101.

Cullen, K., Willburn, P. et al (2015) Center for Creative Leadership. Networks: How Collective Leadership Really Works (insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/networksHowCollective.pdf)

Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. In: American Journal of Sociology, 94: 95-120.

Cross, R. (2002). Making invisible work visible: Using social network analysis to supportstrategic collabortion. In: Emerald Management Reviews, 44, 2.
Cross, R. (2012) Personal Network Analysis Workbook.

“Kritieke Massa in Netwerken: deel 4 Referenties” verder lezen