Open data

Internet

BitsofFreedom

BitsofFreedom komt op voor twee grondrechten die bij digitale communicatie die onontbeerlijk zijn voor vrijheid: privacy en communicatievrijheid.

Codeplex

Codeplex is Microsoft’s gratis open source project hosting site. U kunt projecten creëren om te delen met de wereld, samenwerken met anderen over hun projecten, en open source software downloaden.

CreativeCommons

Creative Commons biedt auteurs, artiesten, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten te gaan.

Github

Github is een ontwikkelingsplatform waardeu met miljoenen andere ontwikkelaars op uw eigen manier kan werken van open source tot bedrijf, u kunt o.a. projecten hosten, code beoordelen en software samenstellen.

Commons

DevelopmentGateway

DevelopmentGateway is gebouwd op bijna twee decennia technische expertise om tools, processen en aangepaste analyses te ontwikkelen om partners te helpen resultaten te bereiken.

OpenforChange

Open for Change is zowel een speelplaats voor innovatie als een bron van kennis en ervaringen. Ons doel is de toegang tot data-, kennis- en software applicaties binnen de wereldwijde ontwikkelingssector te vergroten en vooral in een netwerk van samenwerkende organisaties.

P2Pfoundation

‘De P2P Foundation is een wereldwijd netwerk van onderzoekers, activisten en burgers die op een gedecentraliseerde, zelf-georganiseerde wijze wereldwijd bouwt aan een informatie-commons ecosysteem voor de groeiende P2P / Commons beweging. Ze onderzoeken zowel de digitale als de materiële werelden, hun vrijheden en beperkingen, schaarste en overvloed. Ze zijn een incubator en katalysator, die zich richt op de ‘missing pieces’ en meer onderlinge verbondenheid die tot een bredere beweging kan leiden.’

Regeringen en bedrijven

OpenGovernmentData

OpenGovernmentData richt zich op gegevens die worden geproduceerd in opdracht van de overheid of door de overheid gecontroleerde entiteiten. Zij leveren gegevens die open zijn zoals gedefinieerd in de Open Definitie – dat wil zeggen die vrij kunnen worden gebruikt, hergebruikt en doorverdeeld worden door iedereen.

OpenCorporates

De open database van de bedrijfswereld.

Open Data Ontwikkelingssamenwerking