Kritieke Massa In Netwerken: deel 3 Case-studies

Case-studies Occupy Wallstreet en the EZLN

Case 1: Occupy Wallstreet

gesteund door EZLN

Focus
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Occupy_movement_protest_locations)

Maanden voor de Occupy Wallstreet-beweging, begon op 15 mei 2010 de Spaanse Movimiento 15-M met het organiseren van demonstraties tegen de economische crises, vlak voor de lokale en regionale verkiezingen van 22 mei. Het plan was om op 15 oktober in vele landen demonstraties te houden (met als doel een wereldwijde beweging op gang te brengen).

2011

(https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Occupy_Wall_Street)
Organisatoren:
• 13 juli – Adbusters dringt aan op een vreedzame demonstratie voor Occupy Wall Street (OWS).

Kennisdelers:
• 2 augustus – New Yorkers Against Budget Cuts roept op 2 augustus samen met een andere groep op tot een ‘algemene vergadering’ met als doel een strategie uit te zetten voor OWS. Deze twee groepen verzamelen zich in werkgroepen om de OWS te starten op 17 september.

Verkopers:
• 23 augustus – De hacktivist groep Anonymous moedigt haar volgelingen aan om deel te nemen aan het protest.

Massa

17 september – De eerste dag van de OWS bijeenkomst. Naar schatting 1000 mensen wonen OWS de demonstratie bij in Zuccotti Park.

Centrale verbinders:
• 19 september – Keith Olbermann, van Current TV, wordt de eerste grote journalist die aandacht besteed aan de protesten.
• 21 september – Belangrijke kranten waaronder The Guardian en The New York Times schrijven rapportages over de protesten.
• 26 september – Noam Chomsky spreekt zich uit voor de OWS protesten. Die avond spreekt filmmaker Michael Moore het publiek toe in Zuccotti Park.

Wederkerige participanten:
• 27 september – Meer dan 700 Continental en United piloten, samen met andere piloten van de Air Line Pilots Association (ALPA) doen mee aan de Wall Street demonstratie.
• 27 september – Een OWS middag protest wordt ondersteund door Postal werknemers die protesteren tegen een vijfdaagse leveringsweek.
• 28 september – Ook het bestuur van de plaatselijke vereniging van de Transport Workers Union of America (TWU Local-100) stemmen toe Occupy Wall Street te ondersteunen.

Makelaars:
• 27 september – NYC raadslid Charles Barron bezocht Zuccotti Park en kondigt zijn steun aan voor OWS. Later spreekt Dr. Cornel West op het park en opent de dagelijkse Algemene Vergadering.
• 13 oktober – Het publiek luistert naar Tom Morello van Rage Against the Machine.

Openheid (/Kritische Massa)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Occupy_Wall_Street)

Bruggenbouwers:

• 15 oktober – Duizenden mensen van OWS protesteren op de basis van de Manhattan Amerikaanse strijdkrachten.
• 15 oktober – Kritische massa wordt bereikt als wereldwijde protesten plaatsvinden in 951 steden in 82 landen (Afbeelding 7)

Afbeelding 7: (en.wikipedia.org/wiki/15_October_2011_global_protests)

• 16 oktober – President Obama spreekt zijn steun uit voor de demonstranten en verklaart vanuit het Witte Huis dat hij werkt voor de belangen van de 99%.
• 17 november – Meer dan 30.000 mensen protesteren in en rond Zuccotti Park, Union Square, Foley Square, de Brooklyn Bridge en andere locaties in de stad.

2012

Afgezonderde specialisten:
• 8 januari – In een reeks van de Financial Times over het ‘heroverwegen van kapitalisme na de financiële crisis’, stelt John Plender dat de algemene aanvaarding van het kapitalisme is afgenomen voor een goede reden: de verbreding van de ongelijkheid. Voormalig Amerikaans minister van Financiën, Lawrence Summers, is van mening dat een dergelijke reeks in de Financial Times vijf jaar geleden onvoorstelbaar zou zijn geweest.
• 24 maart – Tijdens een geplande burgerlijke ongehoorzaamheid actie: ‘maak zakelijke vervuilers belachelijk’ wordt een winkel opgezet aan de voorkant van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties om hun valse oplossingen voor de klimaatcrisis te tonen – verkleed als werknemers ‘bezetten ze de planeet’.

2013

Kameleons:
• 1 juni – Tijdens Re-Occupy Wall Street komen meer dan 5000 Turkse bezetters en ongeveer 500 OWS bezetters samen. Gedurende die dag is het in Zuccotti Park de bedoeling de solidariteit tussen Occupy Gezy en Occupy Wall Street te tonen. Dit is een wijziging / verbreding van de oorspronkelijke identiteit, omdat in Turkse opstand de nadruk meer ligt op persvrijheid, meningsuiting en godsdienst.
• 20 december – Anonymous onthult de persoonlijke gegevens van de politieagenten die OWS demonstranten hebben verdreven. John Adler, voorzitter van de Federal Law Enforcement Officers Association, stelt dat het onthullen van dergelijke informatie criminelen er toe kan zetten gewelddadige vergelding tegen de politie te gebruiken. Het is duidelijk dat dit soort gevaarlijke acties niet worden gesteund door de meeste sympathisanten van OWS.

Resultaat: Het toegenomen bewustzijn: doordat de mainstream media betrokken raakten, zijn veel meer mensen zich ervan bewust dat ons economisch systeem de rijken bevoordeelt: de 99% ten opzichte van de 1%. Het belangrijkste probleem wat is benadrukt is de invloed van het kapitalisme op de overheid, niet het kapitalisme als zodanig (Castells, 2012).

 

Case 2: De Mexicaanse Zapatistas

(https://en.wikipedia.org/wiki/Zapatista_Army_of_National_Liberation # 2005.E2.80.932013_activities)

EZLN

Focus

1994
Organisatoren:
• 1 januari – naar schatting 3000 gewapende Zapatista opstandelingen nemen onder het gezag van Subcommandante Marcos dorpen en steden in Chiapas in beslag: Ocosingo, Las Margaritas, Huixtán, Oxchuc, Rancho Nuevo, Altamirano en Chanal. Ze noemen zichzelf het Zapatista Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN).
• 2 januari – De volgende dag komt het Mexicaanse leger met een krachtige tegenaanval en felle gevechten breken uit in en rond de markt van Ocosingo. De Zapatistas krijgen zware verliezen te verduren en trekken zich terug uit de steden naar de omliggende jungle.

Kennisdelers:
• 12 januari – De gewapende confrontaties in Chiapas eindigen met een wapenstilstand geregeld door het katholieke bisdom van San Cristóbal de las Casas onder leiding van bisschop Samuel Ruiz, een bekende bevrijding theoloog, die het opneemt voor de zaak van de inheemse bevolking. De Zapatistas behouden een deel van de veroverde grond voor iets meer dan een jaar.

1995
• Februari – Het Mexicaanse leger herverovert dit gebied in een verrassende schending van de wapenstilstand. Naar aanleiding van dit offensief worden de Zapatista dorpen grotendeels verlaten en de rebellen vluchten naar de bergen.

Verkopers:
• De Zapatistas’ kwaliteit van communiceren met de wereld (http://chiapas.LaNeta.org/index.php), de Mexicaanse samenleving en het tot de verbeelding kunnen spreken tot de gewone mens alsmede intellectuelen, leidt de lokale, zwakke rebellengroep naar de voorhoede van de wereldpolitiek (Castells, 2012).

Massa

1995

Centrale verbinders:
• 9 April – De grondslagen voor de overeenkomst ‘Het protocol van de dialoog van harmonie, vrede met justitie en waardigheid’ wordt tijdens de onderhandelingen tussen de Mexicaanse regering en het EZLN ondertekend.
• 22 april – De Mexicaanse regering en de Zapatistas vredesbesprekingen beginnen in San Andrés Larraínzar. Het EZLN verwerpt het voorstel van de Mexicaanse regering.

Makelaars:
• 7 juni – De vredesdialoog wordt geïnitieerd en het EZLN organiseert met de ‘Alianza Cívica Nacional y de Convención Nacional Democrática’ een nationaal overleg voor vrede en democratie. De grondslagen voor het protocol van de dialoog worden heronderhandeld, in La Realidad Chiapas.
• 12 oktober – De vredesdialoog wordt hervat in San Andres Larraínzar, Chiapas.

1996
Wederkerige participanten:
• 16 februari -Het Zapatista Nationaal Bevrijdingsleger (EZLN) en de Mexicaanse regering ondertekenen de ‘overeenkomsten van San Andrés’. Dit betreft de voorwaarden voor vrede en constitutionele veranderingen die de rechten van de inheemse volkeren van Mexico garanderen.

Openheid

Afgezonderde specialisten:
• 27 juli – Met afgevaardigden uit 42 landen, organiseert de EZLN de ‘Eerste intercontinentale bijeenkomst voor humaniteit en tegen de neoliberalisme.’

Tussen 1996 en 2005 is er te veel gebeurd om hier te beschrijven: het blijft een voortdurende strijd. Hieronder volgt een samenvatting van een aantal belangrijke ‘open’ bijeenkomsten, waarbij het EZLN ondersteuning krijgt van vele mensen en organisaties uit de hele wereld.

2001
Bruggenbouwers:
• Met het aan de macht komen van de nieuwe regering van president Vicente Fox (de eerste niet-PRI partij president van Mexico in meer dan 70 jaar) in 2001, marcheren de Zapatistas naar Mexico-stad om hun zaak voor te leggen aan de Mexicaanse Congres. Het EZLN verwerpt de afgezwakte overeenkomsten en creëren 32 autonome gemeenten in Chiapas, dus ten dele voeren zij hun eisen uit, zonder steun van de overheid maar met financiële steun van internationale organisaties.

2005

Bruggenbouwers:
• 28 juni – De Zapatistas presenteren de ‘Zesde Verklaring van de Lacandón Jungle’ met daarin hun principes en visie voor Mexico en de wereld. Deze verklaring steunt de inheemse volkeren, die samen ongeveer een derde van de bevolking van Chiapas uitmaken, en neemt zich tevens voor het op te nemen voor ‘alle uitgebuite en beroofden van Mexico’. Ze benadrukken ook de sympathie aan de internationale alter-globaliseringsbeweging en biedt aan materiële hulp aan mensen in Cuba, Bolivia, Ecuador en elders te bieden, die voor dezelfde zaak vechten.

Kameleon:
• 16 september – Het EZLN roept op tot een alternatieve nationale campagne als een alternatief voor de presidentiële campagne. Ter voorbereiding van deze campagne, nodigen de Zapatistas meer dan 600 nationale linkse organisaties, inheemse groepen, en niet-gouvernementele organisaties uit op hun grondgebied om hun vorderingen van de mensenrechten in een reeks van tweewekelijkse bijeenkomsten te bespreken. Dit culmineerde in een plenaire vergadering op 16 september, de dag dat Mexico viert zijn onafhankelijkheid van Spanje viert. De oorspronkelijk nadruk op landhervorming ligt nu meer op het handhaven van de mensenrechten.

Resultaten: Hun oorspronkelijke doel was om een ??revolutie in heel Mexico aan te zetten, maar aangezien dit niet gebeurde, gebruikten de Zapatistas hun opstand als een platform om aandacht van de wereld te krijgen. Zo protesteerden ze onder andere tegen de ondertekening van NAFTA (vrijhandelsovereenkomst tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada). Het EZLN pleitte ook voor meer democratie, die door de Institutionele Revolutionaire Partij (PRI) al 65 jaar werd misbruikt, en met name voor landhervorming. NAFTA is gekomen en de Mexicaanse vorm van democratie is nog steeds niet welwillend tegen de inheemse bevolking.

De grootste successen zijn de geschapen autonome gemeenschappen. ‘Zapatista gemeenschappen blijven horizontale autonomie en wederzijdse hulp beoefenen door het bouwen en onderhouden van eigen gezondheid, onderwijs en duurzame agro-ecologische systemen, de bevordering van rechtvaardige genderverhoudingen via de ‘Women’s Revolutionaire Law’ en het opbouwen van internationale solidariteit (en.wikipedia.org/wiki/Zapatista_Army_of_National_Liberation).

Ga naar deel 4 referenties