Kritieke Massa

Visie

Sociale organisaties kunnen samen een kritieke massa bereiken en uitgroeien tot een krachtige sociale beweging. Kritieke massa is het explosief aantrekken van nieuwe aanhangers rondom een ​​bestaande beweging. De bijbehorende openheid en het groeiend aantal deelnemers kan transformeren in een explosieve beweging die belangrijke resultaten oplevert. Afbeelding 1 toont een exponentiële (‘power-law’) groei die vaak voorkomt in sociale systemen waar veel mensen samen hun ongenoegen willen uiten over vele problemen (Shirky, C. 2003).

spiraal groei

Uiteraard is succes na het bereiken van kritieke massa geen garantie, zonder enige vorm van leiderschap zal chaos ontstaan met eventuele verregaande nadelen zoals geweld (wat we in vele revoluties zien).

Missie: begrip Netwerk Spiraal  
Het is van belang te onderkennen dat het verloop van een sociale beweging er in de tijd eruit ziet als een netwerk-spiraal. Het begint met een gezamenlijke thematische focus door een kleine kern van organisaties, die zich uitbreidt tot een steeds grotere tegenbeweging en dit kan leiden tot kritieke massa, een tipping-pont en dan volgt een open fase van aansluiting van talloze organisaties en participanten. Ruhri en Katzmair (2007) noemen dit de drie belangrijkste netwerk fases: focus, massa en openheid. In het algemeen zijn zo hoog mogelijke niveaus van focus, massa en openheid gunstig voor het behalen van resultaat (Rulke and Galaskiewicz, 2000)

De spiraal is niet zomaar een vorm, maar een zeer bepalende fractal die we overal tegenkomen in het leven. Complexity theorie leert ons dat groepsvorming een gevolg is van ‘emergence’: het spontaan ontstaan van structuren uit kleinere entiteiten die zich aanpassen aan de omgeving. Een aanvullende  bevinding is dat door feedback en groei deze groeperingen/netwerken zich in de tijd vaak als een spiraal vormen (Lissack, M, 2002).

Dus als er genoeg mensen zich groeperen rond een doel kan kritieke massa ontstaan (Scott E., 2009). Kritieke massa in groeperingen ontstaat meestal door een stabiele kern, een gedeelde visie en het tegelijkertijd openstaan ​​voor nieuwe leden en invloeden (zie afbeelding 3). Elke nieuwe invloed kan de aanleiding, het tipping point, zijn voor plotselinge exponentiële groei: bijv. nieuwe organisaties met een frisse blik, verandering in participanten of een veranderde context (bijvoorbeeld onderdrukking). Met name het laatste, plotseling vermeende onrecht, leidt vaak tot kritieke massa.

Lees verder onze artikelen